Overlijden ere lid Wiel Vissers

04-02-2023

Bedroefd vernamen wij het overlijden van ons ere lid Wiel Vissers

Wiel regeerde in 1971 als Prins Wiel II over het Aesterriek. De vereniging werd zijn lust en leven en alras zat Wiel in het bestuur en werd in 1975 gekozen tot voorzitter, een functie welke hij maar liefst bijna 22 jaar met veel energie vervulde. Wiel was een begenadigd spreker en vertegenwoordigde de vereniging met veel verve en de nodige humor in binnen en buitenland.

Wiel werd een spil in het Echter maatschappelijke leven. Vele activiteiten werden door hem (mede) opgezet en verenigingen deden nooit tevergeefs een beroep op hem voor advies en ondersteuning. Onder zijn stimulerende leiding ontstonden vele nieuwe activiteiten binnen en buiten de vereniging: Mansluu Zitting Ech, Blauw Sjuut, fonteinfeesten, Aester zeskamp, uitwisseling met Maaseik en Wegberg. Hierdoor maakte hij de vereniging een gewaardeerd onderdeel van de samenleving. Wiel legde ook de basis voor de vereniging na 2000 met een nieuwe structuur. In 2001 werd Wiel voor zijn vele verdiensten voor de vereniging benoemd tot erelid.

Carnavalsvereniging “De Aester” is Wiel veel dank verschuldigd voor zijn langjarige inzet,
zijn naam blijven we met respect uitspreken.
Wij wensen Marjo en zijn naasten veel sterkte om dit verlies een plaats te geven in hun verder leven.

 

 

 

Terug naar nieuws