Deelnemers

Inschrijfdatums

Voor zowel de Grote Optocht op carnavalszondag, alsmede ook voor de Kinderoptocht op carnavalsdinsdag kunnen deelnemers zich inschrijven. Om het inschrijven zo snel mogelijk te laten verlopen kunt u hier alvast het inschrijfformulier downloaden. Het inschrijven zelf kan gebeuren op:

  • Donderdag 01 februari 2024 van 20:00 tot 22:00 (kefee de witte)
  • Donderdag 08 februari 2024 van 20:00 tot 22:00 (kefee de witte)

Afhalen nummers

Alle optochtdeelnemers dienen ervoor te zorgen dat de volgnummers goed zichtbaar zijn, dit in verband met de jurering.  De optochtnummers kunnen op de volgende tijdstippen afgehaald worden:

  • Carnavalszondag tussen 10:00 en 11:30 bij Café De Witte (Vrijthof 5 in Echt)
  • Carnavalsdinsdag tussen 13:00 en 14:00 bij Broen Café De Mert (Marktstraat 3 in Echt)

Opstellen optochten

Bij het afhalen van de nummers zullen alle optochtdeelnemers ook een plattegrond ontvangen, het opstellen voor de optocht dient te gebeuren volgens deze plattegrond. We vragen jullie met klem om uiterlijk op onderstaande tijdstippen zich opgesteld te hebben volgens de plattegrond:

  • Carnavalszondag tussen 12:45 en 13:15 op de Nieuwe Markt in Echt
  • Carnavalsdinsdag tussen 13:45 en 14:00 op de Nieuwe Markt in Echt

Optochtreglement

Ten alle tijden dienen aanwijzingen van politie, verkeersregelaars en leden van C.V. “De Aester” voor, tijdens en na de optocht opgevolgd te worden. Tevens dienen alle optochtdeelnemers zich ten alle tijden te houden aan het optochtreglement, met in het bijzonder aandacht voor:

  • Alle voertuigen met een grote geluidscapaciteit (decibels) dienen hun speakers te richten naar de voor- of achterzijde en niet naar de trottoirzijde. Geluid dient op een acceptabel en verantwoord geluidsniveau te zijn (max. 85dB(a)). Op aangeven van de jury en leden van C.V. “De Aester” het geluidsniveau aanpassen.
  • Het is verboden voor deelnemers jonger dan 18 jaar alcohol te nuttigen voor, tijdens of na de optocht. Bij overmatig drankgebruik door overige deelnemers zal de jury punten in mindering brengen.
  • Het is verboden voor alle bestuurders van voertuigen om alcoholische dranken vóór of tijdens de optochten te nuttigen.
  • Het is verboden om glazen en of glas op de wagens mee te voeren. Bij gebruik van bier of fris zal dit gedronken dienen te worden uit blik of Petfles verpakkingen.