Regelement

Reglement Carnavalsoptochten C.V. De Aester

 1. Het opstellen van de optocht mag maximaal 1 uur voor aanvang voor de optochten. Dit betekent dat opstellen voor de Grote optocht op carnavalszondag vanaf 12:33 uur is toegestaan. Het opstellen voor de Kinderoptocht op carnavalsdinsdag is mogelijk vanaf 13:11 uur.
 2. Het is niet toegestaan om na de optocht op de Nieuwe Markt te blijven hangen. Tevens dient de Nieuwe Markt binnen 1 uur na binnenkomst van de optocht leeg te zijn. Dit op verzoek van de gemeente Echt-Susteren.
 3. De verkregen volgnummers dienen zichtbaar bevestigd te worden aan zowel de voor- alsmede de achterzijde van het object in verband met de jurering. Tevens wordt bij het afhalen van de volgnummers een plattegrond verstrekt met de opstelling.
 4. Het volgnummer voor zondag kan afgehaald worden op carnavalszondag bij Keffee De Witte aan het Vrijthof tussen 10.00 uur en 11.30 uur. Het vertrek van de optocht op carnavalszondag is om 13.33 uur.
 5. Het afhalen van de volgnummers op carnavalsdinsdag kan tussen 13.00 uur en 13.30 uur bij Broen cafe op de Marktstraat. Het vertrek van de optocht op carnavalsdinsdag is om 14.11 uur.
 6. Het opstellen voor de optochten is op carnavalszondag tussen 12.45 en 13.15 uur en op carnavalsdinsdag tussen 13.33 en 14.00 uur. Het opstellen gebeurt op aanwijzing van leden van de optochtcommissie van carnavalsvereniging “De Aester”.
 7. Op carnavalszondag trekt de optocht als volgt: Markstraat richting Peijerstraat, linksaf Emmastraat, Mussenstraat, Kerkveldsweg-West, Noorderpoort, St. Jorisstraat. Diepstraat, Vrijthof, Plats, Bovenstestraat, Peijerstraat en linksaf richting Nieuwe Markt alwaar zich de optocht ontbindt.
 8. Op carnavalsdinsdag trekt de optocht als volgt Nieuwe Markt, Prins Hendrikstraat, Kerkveldsweg-West, Noorderpoort, St.Jorisstraat, Diepstraat, Vrijthof, Plats, Bovenstestraat, Peijerstraat en linksaf richting Nieuwe Markt alwaar zich de optocht ontbindt.
 9. De deelnemers dienen aan het einde van de optochten door te trekken tot op de Nieuwe Markt dit om zoveel mogelijk de doorstroming te bevorderen.
 10. De Optochtcommissie verzoekt alle deelnemers vriendelijk te zorgen voor een vlot verloop van de optochten o.a. door rekening te houden met sanitaire stops, drank bestellen en geen stagnatie te veroorzaken door het opvoeren van acts. Het opvoeren van acts dient voortbewegend te gebeuren zodat de ruimte tussen de optochtdeelnemer en de voorganger niet groter is dan 50 meter. Tevens is het niet toegestaan om zich als optochteelnemer staande te laten houden.
 11. Het is toegestaan de collectewagen tijdens de optocht in te halen.
 12. Het is verboden aan de optochten deel te nemen met voertuigen of groepen die kritiek kunnen ontlokken op godsdienstig, racistisch, terroristische, zedelijk of politiek gebied of omtrent wijsgerige gedachten.
 13. Het is verboden tijdens de optochten drukwerken van politieke of godsdienstige aard te verspreiden. Of na overleg met de optochtcommissie.
 14. Het is verboden, vuurwerk, kaf of andere gevaarlijke voorwerpen te verspreiden, zowel vóór, tijdens als na de optochten.
 15. Het is verboden tijdens de optochten gevaarlijke stunts uit te halen naar het publiek, in de groepen of met voertuigen.
 16. Het is verboden tijdens de optochten dieren te misbruiken voor welk doel dan ook.
 17. Het is verboden tijdens de optochten wapens te dragen of te tonen.
 18. Alle voertuigen met een grote geluidscapaciteit (decibels) dienen hun speakers te richten naar de voor en achterzijde en niet naar de trottoirzijde. Geluid dient op een acceptabel en verantwoord geluidsniveau te zijn (max. 85 dB(a)). Op aangeven van de jury en leden van C.V. “De Aester” het geluidsniveau aanpassen.
 19. Alle voertuigen dienen te voldoen aan de wettelijke gestelde normen voor de verkeersveiligheid en mogen maximaal 2,60 meter breed zijn.
 20. Alle voertuigen die tijdens de optochten meetrekken dienen de gehele optocht geëscorteerd te worden door de betreffende groep, zodat niemand onder de voertuigen kan komen. Dit betreft voor zowel de trekker alsmede de aanhanger. Bij elk wiel dient 1 persoon het voertuig te begeleiden. De deelnemende groep dient zelf voor het voertuig een WAM-verzekering af te sluiten.
 21. De gemotoriseerde voertuigen dienen een aparte WAM verzekering af te sluiten voor de optochten. De optochtcommissie dient in het bezit te zijn van het merk, type en chassisnummer van het trekkende voertuig. De deelnemende groep / of voertuig dient zelf verzekerd te zijn voor gehele voertuig en deelnemers voor deelname aan carnavalsoptochten. Dit is een specifieke wettelijke regeling.
 22. De huurder of gebruiker van een door C.V. “De Aester” ter beschikking gestelde wagen is wettelijk verplicht om een WAM-verzekering van het trekkend voertuig en de carnavalswagen af te sluiten.
 23. Het is verboden voor deelnemers jonger dan 18 jaar alcohol te nuttigen voor, tijdens of na de optocht.
  Bij overmatig drankgebruik door overige deelnemers zal de jury punten in mindering brengen.
 24. Het is verboden voor alle bestuurders van voertuigen om alcoholische dranken vóór of tijdens de optochten te nuttigen.
 25. Het is verboden om glazen en of glas op de wagens mee te voeren. Bij gebruik van bier of fris zal dit gedronken dienen te worden uit blik of Petfles verpakkingen.
 26. De aanwijzingen van politie en leden van de optochtcommissie van de C.V. “De Aester” en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.
 27. De organiserende C.V. “De Aester”is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor ongevallen of schade van welke aard dan ook.
 28. Deelname aan de optochten geschiedt geheel op eigen risico.
 29. Prijsuitreiking van de optocht op carnavalszondag vindt plaats op de Plats in Echt omstreeks 18.33 uur. Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk. Prijsuitreiking van de optocht op carnavalsdinsdag vindt plaats bij Broen Cafe op de Marktstraat omstreeks 16.55 uur. Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk.