Jubilarissen C.V. de Aester

16-03-2021

In het wervelende, maar helaas ook stormachtige seizoen 2020-2021 kende CV de Aester heel veel hoogtepunten. Gelukkig konden we eigenlijk overal wel een mouw aan passen, behalve bij de receptie van onze beide hoogheden Björn I en Thomas I. Dat bleek helaas onmogelijk en dus Uitermate vervelend voor beiden.

Tevens betekende dit, dat onze jubilarissen van dat seizoen ook niet gefeliciteerd konden worden tijdens diezelfde receptie. Maar wie waren deze jubilarissen dan ?

Auwt prins 2009 Rob I (Hölsgens) was dit seizoen 1 x 11 jaar lid van CV de Aester. Rob was, naast hand- en spandiensten, als voorzitter van de galacommissie actief. Inmiddels heeft hij vanwege fysieke ongemakken deze taak naast zich neer moeten leggen.

Daarnaast was jeugdprins Dennis I (Goertz) uit datzelfde jaar 2009 eveneens 1 x 11 jaar lid van de vereniging. Dennis fungeert als secretaris van de galacommissie.

Beiden gefeliciteerd !!

Ook in dit vreemde, door Corona beheerste seizoen, kende de vereniging ook weer enkele jubilarissen, welke eveneens niet in de gelegenheid konden worden gebracht om te feliciteren.

De eerste uit het rijtje is Bart Vergoossen, voorzitter van de PR commissie en lid van de galacommissie. Hij is dit seizoen 1 x 11 jaar lid.

Dat geldt ook voor Bert van Neer, die eveneens 1 x 11 jaar lid van de carnavalsvereniging is. Zijn voornaamste rol ligt in het bestuur als penningmeester, maar dat niet alleen. Hij is namelijk ook penningmeester van de galacommissie.

Tot slot Auwt prins 2010 Sjef I (Vergoossen), die dit seizoen ook kan zeggen, dat hij 1 x 11 jaar lid is van CV de Aester. Sjef vervult de rol van voorzitter en draagt ook nog bij aan de teksten voor de PR commissie.

Allen gefeliciteerd !

Laten we hopen dat we snel de felicitaties kunnen overbrengen aan de hoogheden en de jubilarissen.

Terug naar nieuws