Geen alternatieve receptie CV de Aester

09-11-2021

De uitnodigingen waren gedrukt en verstuurd, hetzij per post hetzij per mail en we keken er enorm naar uit. CV de Aester had aanstaande zondag 14 november ingezet op het openen van het carnavalsseizoen middels een rondgang langs kapelletjes, kerk en kroegen. Een ludieke tocht, die als eindstation Broen café De Mert zou hebben gehad. Daar zou dan vervolgens de alternatieve receptie voor onze Hoogheden Björn I en Thomas I plaatsvinden.

Echter, gezien de huidige situatie met de nog steeds oplopende besmettingen en vooral de toenemende druk op de ziekenhuizen, nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit betekent dat we de geplande rondgang en de alternatieve receptie niet zullen laten doorgaan.

We hopen van ganser harte, dat we met deze beslissing een steentje bijdragen aan de algemene gezondheid en dat we daardoor wellicht begin volgend jaar carnaval mogen vieren. Het blijft echter gissen…….

 

Terug naar nieuws