Eric Beckers erelid “C.V. De Aester”

14-02-2024

Zondag 28 januari tijdens de prinsenreceptie werd Eric Beckers benoemd tot erelid van CV “De Aester”. Een terechte waardering voor zijn langjarige (42 jaar) inzet voor de carnavalsvereniging. Eric heeft als bestuurslid in de functie van vicevoorzitter een grote bijdrage geleverd aan de transitie en positionering van de vereniging.

In zijn periode als bestuurslid zijn een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd. Er wordt gewerkt met commissies met elk hun eigen verantwoording en de jeugd heeft een steeds groter aandeel en invloed binnen de vereniging.

In zijn prinsenjaar 1996 werd ook de 1ste officiële jeugdprins van CV De Aester uitgeroepen. Een stap waarmee de verjonging en toekomst van de vereniging ingezet werd.

Eric is vele jaren voorzitter geweest van de galacommissie welke verantwoordelijk was voor de parades.

Uiteraard nauw betrokken bij de organisatie van het BCL treffen van 2002 en 2013. Succesvolle evenementen welke tot op de dag van vandaag nog bij velen in het geheugen staan gegrift.

Eric was gezegend met een portie gezonde humor en realiteitszin. Waar nodig gaf hij gevraagd en ongevraagd wijze raad en vele prinsenspreuken kwamen uit zijn pen.

Als ondernemer met een eigen bedrijfspand heeft de vereniging vaak een beroep mogen doen op zijn gastvrijheid en ondersteuning. Door open te staan voor maatschappelijke ontwikkelingen en gebruik makend van hedendaagse technieken is de vereniging anno 2024 toekomstbestendig met draagvlak binnen de samenleving. Eric heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd waarvoor hij terecht het ere lidmaatschap heeft gekregen.

 

 

Terug naar nieuws