“Eine aester is van ós weggevlaoge”

23-05-2023
Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van ons zeer gewaardeerd lid en auwt prins Jos Heuvelmans.
Jos werd in 2005 uitgeroepen tot prins van carnavalsvereniging de Aester en is sindsdien altijd nauw betrokken geweest bij de vereniging. Na jarenlang op kerkelijke feestdagen de geel-witte vlaggen aan de kerktoren gehangen te hebben, mocht Jos in zijn prinsenjaar de rood-geel-groene carnavalsvlag uithangen.
Hiermee werd een nieuwe traditie geboren, die tegenwoordig tijdens de carnavalsdagen nog altijd in ere gehouden wordt. In de toekomst zullen we terugdenken aan Jos zijn humor, positiviteit en behulpzaamheid als we de carnavalsvlaggen opnieuw aan de kerktoren zien hangen.
Wij wensen zijn vrouw Anita, zoon Gideon en verdere familie, vrienden en kennissen veel sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit verlies.
Terug naar nieuws