Optochtcommissie

De optochtcommissie van C.V. “De Aester” is in 1995 ontstaan door het bij elkaar voegen van twee commissies van C.V. “De Aester” te weten de Muziekcommissie en de optochtcommissie. Aanleiding was dat beide commissie veel overlappingen hadden, zowel in haar taken als in de samenstelling.

Voor meer informatie over de optochten, neem dan hier een kijkje.

Om in contact te komen met de optochtcommissie kunt u een e-mail sturen naar: op-commissie@aester.nl

Doelstelling optochtcommissie

De optochtcommissie van carnavalsvereniging “De Aester” stelt zich tot doel:

 • Zorgdragen voor een goed verloop van de de carnavals optochten in het Aesterriek (Grote optocht en de Jeugdoptocht), dit betekent:
 • Veilig verloop van de optochten zowel voor de deelnemers als de kijkers langs de kant. Veilig betekent veilig voor mens en milieu;
 • Contacten met de optochtdeelnemers zowel voor de aanschrijving, inschrijving, opstelling als nazorg;
 • Contacten met de vergunningverlener en politie over optochtroute, regelgeving en maatregelen;
 • Contacten met de muziekverenigingen over deelname;
 • Inkopen snoepgoed;
 • Versieren optochtroute;
 • Inkopen bekers voor prijsuitreiking;
 • Regelen onpartijdige jury;
 • Regelen opname optocht.

Zorgdragen voor de muzikale invulling, in het verleden met de jaarlijkse nieuwe Aestersjlager en heden ten dage met het aangepaste Aesterleed. Tevens zorgen zij voor de muzikale begeleiding tijdens activiteiten van C.V. “De Aester” in het carnavals seizoen. Hiertoe vergadert de optochtcommissie minimaal een maal per seizoen met alle Echter muziekgezelschappen over de invulling van de muziek tijdens het carnavalsseizoen, Onderwerpen hierbij zijn Aestersjlager, begeleiding C.V. “De Aester” tijdens haar activiteiten, invulling van de optochten en vooral WVTTK (wat verder ter tafel komt).

Commissieleden

 • Wiet Monsieur (Voorzitter)
 • Gijs Gulikers (Secretaris)
 • Ger Vergoossen (Penningmeester)
 • Piet Meevissen
 • Pedro Gerrits
 • Paul Kretzer
 • Geert Leurs
 • Peter Ruijten
 • Jack Schalleij
 • Maurice van de Ven