Carnaval in Het Smalste Stuk Nederland

16-11-2020

Het zijn vreemde tijden die wij met z’n allen beleven. Het coronavirus heeft niet alleen ons allen in zijn greep, zelfs het carnavalsvirus is hier niet tegen opgewassen. Hadden wij eerst nog hoop dat onze traditie de antistof zou zijn tegen het virus, echter dit gaat niet te gebeuren. We zullen een pas op de plaats moeten maken om het virus te stoppen. Dit noopt ons tot beslissingen die wij, de gezamenlijke carnavalsverenigingen uit de gemeente Echt-Susteren, op aswoensdag afgelopen februari niet hadden verwacht dit jaar te moeten maken.

In het zicht van het nieuwe carnavalsseizoen hebben alle carnavalsverenigingen van Echt-Susteren in gezamenlijkheid besloten geen grootse carnavalsactiviteiten te organiseren. Er zullen geen traditionele zittingen worden gehouden en er zullen geen prinsen, prinsessen, Graasboerin, jeugdprinsen- en prinsessen worden uitgeroepen. Ook geen optochten, geen openlucht bijeenkomsten. Inmiddels hebben ook de veiligheidsregio’s van Noord- en Zuid- Limburg besloten dat in de gehele provincie dergelijke activiteiten tijdens het aankomende carnavalsseizoen niet aan de orde zullen zijn.

Zal de carnaval dan met een stille trom aan ons alle voorbij gaan? Nee! Want: ‘Kunnen de mensen geen carnaval sámen met ons vieren, dan brengen wij carnaval bij de mensen thuis’. Onder het motto van ‘Verbinding maken en houden met onze vastelaoves-traditie’ zijn verenigingen druk bezig met het uitwerken van ideeën om toch straks stil te staan bij carnaval. Klein, lokaal en alles binnen de geldende regels en maatregelen.

Ondanks dat het een hele andere beleving gaat worden, zijn de verenigingen uit de gemeente Echt-Susteren, ervan overtuigd dat onze carnavalstraditie uiteindelijke dé verbindende factor is in de tijd van thuis blijven, social distance en wat nog meer. Nu kleinschalig van thuis uit tegen corona, is straks weer grootst samen carnaval beleven.

Blijf gezond en voor straks alvast, namens alle carnavalsverenigingen uit Echt-Susteren, ondanks alles, een bijzondere en fijne carnaval toegewenst.

De carnavalsverenigingen in de gemeente Echt-Susteren,

CV De Aester                          CV De Aester Sjaelen Uul       CV De Bôkkeriejers

CV De Borchgrave                  CV De Foetelaers                    CV De Lollige Buk

CV De Papegaai                      CV De Peerlinke                     KV De Graasbörgers

KV ‘t Winterköningske

Terug naar nieuws