Update Seizoen 2021/2022

08-12-2021

Let op! de correcte datums zijn 22-23-24 Juli. Afbeelding zal nog aangepast worden.

Geleid door de huidige situatie, maar vooral ook geleid door het gezonde verstand, zijn wij tot de conclusie gekomen dat het aanstaande carnavalsseizoen waarschijnlijk niet zal worden, zoals wij dat zouden willen. Enerzijds hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar daarnaast ook de verantwoordelijkheid voor een gezond financieel beleid jegens de vereniging, en daarmee de Echter carnaval.

De voorbereidingen voor een nieuw seizoen, met een nieuwe opzet en nieuwe locatie voor onze jaarlijkse parades waren in volle gang. Het zouden werkelijk grootsere en spectaculaire parades worden, toen de contouren zich steeds duidelijker aftekenden, dat het onverantwoord zou zijn om hiermee door te gaan. Naast het financiële risico dat een nieuwe opzet van onze parades in deze onzekere tijd met zich mee brengt zijn wij ervan doordrongen, dat we een verdere verspreiding van het virus absoluut moeten tegengaan en dus ook hieraan zullen moeten bijdragen.

Wij schrijven op dit moment de carnaval zeker niet af, maar de parades in nieuwe opzet en op een nieuwe locatie zullen helaas niet gaan plaatsvinden. De aankomende prinsen kijken reeds lang uit naar het moment dat zij uitgeroepen zullen worden en volop kunnen genieten van een fantastische carnaval. De vraag rijst of er komend carnavalsseizoen wel volop genoten kan worden. En dat roept meteen de vraag op of je het de hoogheden wel aan kunt doen om hen in deze onzekere tijd uit te roepen als de prins of jeugdprins van CV de Aester Echt. Met het risico dat ze niet kunnen genieten van hun prinsschap zoals dat zou moeten. Het is om die reden dat wij als C.V. de Aester Echt besloten hebben om géén nieuwe hoogheden uit te roepen voor het carnavalsseizoen 2021-2022.

Gedurende de komende carnavalsperiode zullen wij, net als vorig jaar, de kansen pakken om op een verantwoorde manier, carnavalsactiviteiten te organiseren. In dat kader zullen wij, de carnaval uitdragen middels de traditionele Aestergezét, vergelijkbaar met de edities van vóór Corona. Daarnaast blijven wij hopen dat diverse andere activiteiten nog wel door kunnen gaan. Te denken valt dan aan de grote optocht op carnavalszondag en de kinderoptocht op carnavalsdinsdag.

Vreemd genoeg bieden dergelijke vervelende omstandigheden ook weer kansen. Hou daarom het eerste weekend van de zomervakantie (22-23-24 juli) maar alvast vrij, want een Echt Zomercarnaval zal dan plaatsvinden !!! Meer informatie volgt.

Let goed op elkaar en blijf gezond !

Sjregkedek !

C.V. De Aester Echt

Terug naar nieuws