De commissie heeft als taak het verzorgen c.q. aanleveren van geschreven artikelen die geplaatst kunnen worden in de diverse (week)bladen en/of TV-zenders, om er zo voor te zorgen dat iedereen in de gemeente weet wat C.V. “De Aester” organiseert en waar de evenementen plaatsvinden. Daarnaast is de de PR Commissie ook het aanspreekpunt voor de website en de Facebook pagina. Om in contact te komen met de PR commissie kunt u een e-mail sturen naar: pr-commissie@aester.nl

Commissieleden

Voorzitter: Bart Vergoossen
Secretaris: Daan van Buggenum 
Leden: 
  • Frank Ramakers
  • Jan Housmans
  • Sjef Vergoossen